úvod > O firmě

O firmě VIPS

Společnost VIPS vznikla v roce 1990 jako společenství odborníků zabývajících se tepelnými zařízeními na plyn a topný olej. Na náš trh přivedla v roce 1992 známou italskou firmu LAMBORGHINI a její výrobní program v sektoru vytápění.

V roce 1997 byla společnost transformována na společnost s ručením omezeným zabývající se obchodem, servisem a školením v oblasti vytápěcí techniky. Ke společnosti VIPS přistoupila 1.1.2005 zahraniční finanční skupina IMMERFIN, jež je mimo jiné vlastníkem firmy IMMERGAS, jednoho z největších výrobců plynových nástěnných kotlů na světě. Toto spojení umožní firmě VIPS posílení své pozice na našem trhu.

Obchodní a servisní firma VIPS vsadila na špičkovou odbornost při nákupu, prodeji a servisu v oblasti vytápění. Informace od výrobců doplněné o vlastní poznatky a zkušenosti z bohaté praxe předává ve svém školícím středisku obchodním zástupcům, prodejcům, instalatérům, projektantům a servisním technikům.
foto-firma-2010Zákazníkům tak poskytuje maximum informací při nákupu technicky vyspělých výrobků a technologií. Velká pozornost je ve firmě věnována na zajištění spolehlivého servisu. K firemní filosofii patří, že k úspěšnému obchodu s technicky vyspělými výrobky nestačí pouze obchodní talent, ale je nutná také vysoká odbornost a profesionální přístup. Společnost aktivně spolupracuje i při vývoji nových výrobků. Pečlivě vybírá jednotlivé typy výrobků pro možnost použití na našem trhu. Podrobně je seznámena s jejich výrobou. Některé výrobky jsou upravovány v souladu s jejími požadavky. Vysoká kompetentnost budí pozornost a uznání samotných výrobců.

Důraz na odborné znalosti

Ve společnosti VIPS věříme, že základem úspěchu je nejen odborná kvalifikace obchodníků, montážních a servisních techniků, ale  že důležitá je také možnost předvést funkce konkrétního zařízení přímo zákazníkovi. To vedlo k vybudování velkoryse koncipovaného školícího střediska, kterým ročně projde mnoho prodejců, projektantů, servisních a montážních pracovníků.

Obsah školení je připravován podle konkrétního zaměření posluchačů a typu tepelných zařízení, na která chtějí být proškoleni. Je to jediné školící centrum v ČR, kde mohou být prováděna školení na nástěnné a stacionární plynové a olejové kotle včetně kondenzačních. Školení se skládají ze dvou částí. V teoretické jsou s odpovídající podrobností vyloženy principy a vlastnosti tepelných zařízení a jsou popsána konstrukční řešení výrobků, včetně regulačních a řídicích jednotek. V praktické části je předváděn postup pro řádné seřízení a  pravidelnou údržbu,  následně je podrobněji rozebírána problematika servisních zásahů.

Výklad je demonstrován přímo na funkčních výrobcích, ve kterých jsou instalována měřící zařízení, předávající data o předváděných výrobcích na velké digitální displeje a dále do počítače, s jehož pomocí jsou zobrazována projektorem na velké promítací plátno.

Školící centrum má velikost 300 m2 a skládá se ze servisní kanceláře, technické kanceláře, dílny, hlavní učebny s kapacitou 24 posluchačů, učebny olejového hospodářství, učebny  praxe a z technického zázemí.

Ve školícím středisku můžete dále najít plynové a olejové generátory na výrobu teplého vzduchu, tlakové hořáky, plynová topidla, průtokové ohřívače vody, výrobu vody v nepřímotopných bojlerech, tmavé infrazářiče, olejové hospodářství, atd… Instalován je i funkční systém ohřevu užitkové vody solárními kolektory. Služby školícího střediska využívají plynárenské společnosti, kominíci, odborné školy a velkoobchody.

 

ucebna-belidlo-2014

 
 

Nabídka

KONTAKT

adresa VIPS gas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6

Tel.: 485 108 041

facebook-icon-small facebook-bily-web
více...

Anketa

Podle jakých kritérií vybíráte plynový kotel?
 
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více informací