Tiske-mail

LZi


 

Celá modelová řada LZi je vyráběna předním evropským výrobcem tepelných čerpadel, italskou firmou HIdROS. Do svých tepelných čerpadel firma HIdROS promítá všechny poznatky z výzkumu a vývoje, což ve svém důsledku znamená, že tepelná čerpadla LZi se mohou pyšnit vysokou účinností a špičkovou technologií.
Jako příklad můžeme uvést některé komponenty, které u ostatních výrobců tepelných čerpadel nejsou samozřejmostí. Tedy stručně jen pro představu: všechna čerpadla modelové řady LZi jsou vybavena elektronicky řízeným expanzním ventilem, moderním scroll kompresorem,  patentovaným zavěšením skříně kompresoru a samozřejmostí jsou velice tiché ventilátory výparníku s proměnnými otáčkami díky motorům s elektronickou komutací.
Moderní technologie, kvalitní komponenty a poslední poznatky z výzkumu a vývoje, to vše se zúročuje v každém typu tepelného čerpadla firmy HIdROS.
Tepelná čerpadla LZi jsou určena k vytápění a případnému ohřevu TUV. K dispozici jsou ve dvou základních hydraulických provedeních.
Verze SW2 je řešena tzv. dvoutrubkovým provedením s jedním výměníkem, kde případný ohřev TUV je realizován pomocí 3cestného ventilu, který je řízen přímo z elektroniky tepelného čerpadla.
Verze SW6 je vybavena dvěma nezávislými výměníky, jedním pro vytápění a druhým pro ohřev TUV.

Tepelná čerpadla modelové řady LZi jsou zaregistrována do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií)  k  Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020 "Kotlíkové dotace".

 • Tepelné čerpadlo vzduch / voda
 • Monoblokové provedení určeno pro venkovní instalaci
 • Možnost chlazení, vytápění a ohřevu TUV
 • Vysoká účinnost a nízké provozní náklady
 • Ekvitermní regulace v základní výbavě
 • Kompresor Copeland Scroll
 • Soft-starter kompresoru v základní výbavě
 • Modulovaný výkon (DC invertor)
 • Plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motor)
 • Elektronický expanzní ventil (EEV)kotlikova-dotace-logo
 • Elektricky vytápěný odvod kondenzátu v základní výbavě
 • Chladivo R410A
 • Certifikace dle EN 14 511
 • Kotlíková dotace - LZi 08 - SVT20392
 • Kotlíková dotace - LZi 10 - SVT20393
 • Kotlíková dotace - LZi 15 - SVT20394
 • Kotlíková dotace - LZi 20 - SVT20395

Základní charakteristika

Tisk

----Tepelné čerpadlo vzduch / voda

tepelne-cerpadlo-vzduch-voda-obrazek-web

--
Princip tepelného čerpadla
---------

princip-cerpadla-lzi-popisky-web

--------

Tepelné čerpadlo v provedení monoblok (někdy se také můžete setkat s termínem "kompakt") obsahuje čtyři základní části: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. 
Tepelné čerpadlo vzduch / voda odebírá teplo z venkovního prostředí a ve výparníku ho předá chladivu. Díky vyšší teplotě vzduchu se chladivo ve výparníku vypaří a vzniklé páry jsou nasávány kompresorem. Kompresor páry chladiva prudce stlačí (komprese) a díky tomuto jednoduchému fyzikálnímu ději vzroste zásadním způsobem teplota stlačených par. Horké páry chladiva předají svou tepelnou energii v kondenzátoru (deskový výměník čerpadla) do topné vody, čímž ztratí svůj potenciál a změní své skupenství z plynného na kapalné. Z kondenzátoru proudí kapalné chladivo přes expanzní ventil, kde dojde k prudkému snížení tlaku a chladivo se výrazně ochladí (expanze). Celý cyklus se uzavírá a chladivo putuje znovu do výparníku, kde se opět vzduchem ohřeje. Tento proces se stále opakuje, takže  tepelné čerpadlo opravdu přečerpává teplo z vnějšího prostředí do topné soustavy.
-
Pracovni rozsah

pracovni-diagram-lzi-popisky-web


Jak již z principu tepelného čerpadla vzduch / voda vyplývá, teplota výstupní topné vody vždy závisí na teplotě vzduchu proudícího přes výparník. Z grafu je dobře vidět, že při klesající venkovní teplotě se snižuje teplota výstupní topné vody do soustavy a samozřejmě klesá i reálný výkon čerpadla. Všimněte si prosím, že i při venkovní teplotě -20 °C je schopno tepelné čerpadlo modelové řady LZi dodávat do soustavy topnou vodu o teplotě +35 °C.   
-
COP - topný faktor

cop-graf-popisky-web

Topný faktor je velice často skloňovaným parametrem samotného tepelného čerpadla.
Ale co tato hodnota vlastně znamená?
Tři písmena označující topný faktor, tedy "COP", je v vlastně zkratka z anglického výrazu "Coefficient Of Performance". Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Ve své podstatě tento údaj vyjadřuje účinnost tepelného čerpadla. Jinak řečeno, COP je odpověď na otázku, kolik kW tepelné energie vyrobilo (získalo z okolního vzduchu) tepelné čerpadlo oproti 1 kW dodané (spotřebované) energie. Pro lepší představu si uveďme konkrétní příklad:
Hodnota COP tepelného čerpadla je 2,8, což znamená = 1 kW dodané ku 2,8 kW vyrobené energie.
Zejména u čerpadel vzduch / voda musí být hodnota COP vždy vztažena na konkrétní podmínky.
Opět příklad z praxe:
Jinak bude vycházet topný faktor při teplotě venkovního vzduchu +7 °C a teplotě topné vody 35 °C (např. i COP 4,2) a jinak při teplotě venkovního vzduchu -7 °C a teplotě topné vody 35 °C (COP 2,7), i když se bude jednat o to samé tepelné čerpadlo.
Veškeré parametry tepelných čerpadel modelové řady LZi jsou uváděny  dle EN 14 511 v platném znění.
-
Scroll kompresor s DC invertorem

dc-invertor-graf-popisky-web


Tepelné čerpadlo LZi je z výroby vybaveno osvědčeným a výkonným kompresorem typu scroll.Tím však jeho vybavenost nekončí. Naopak. Na špičce technologického vývoje a pokroku jsou i další komponenty, zejména pak invertorová technologie a elektronický nástřik chladiva.
Řízení výkonu kompresoru díky DC invertoru přináší celou řadu praktických výhod. Stejnosměrný frekvenční měnič umožňuje tepelnému čerpadlu plynulou regulaci topného výkonu v rozsahu od 25 do 100 %. Invertorová technologie v každém okamžiku provozu čerpadla spojitě přizpůsobuje topný výkon aktuálním tepelným ztrátám objektu, čímž zásadně zvyšuje hodnotu COP v režimech, kdy tepelné ztráty objektu nedosahují plného výkonu čerpadla (viz graf). A nejen to. Stejnosměrný frekvenční měnič (DC invertor) výrazně omezuje zatížení kompresoru při každém jeho startu, což samozřejmě přispívá k vyšší provozní spolehlivosti a delší životnosti celého čerpadla.

Rozměry

Tisk
--

lzi-lzti-rozmery-web-montaz

LZi 08 ÷ 10 LZi 15 ÷ 20

 

Typ
čerpadla
A
mm
B
mm
C
mm
Hmotnost
Kg
LZi 08
1 230
1 205
555
180
LZi 10 1 230 1 205 555 180
LZi 15 1 430 1 405 555 270
LZi 20 1 430 1 405 555 270
dwg


Technická data

Tisk

 


LZi 08 LZi 10 LZi 15 LZi 20
Energetická třída (55°C/35°C)
A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
Energetický štítek (EU 811/2013)

energeticky-stitek-hidros-lzi-08-maly-web

energeticky-stitek-hidros-lzi-10-maly-web

energeticky-stitek-hidros-lzi-15-maly-web

energeticky-stitek-hidros-lzi-20-maly-web

Režim VYTÁPĚNÍ
Topný výkon (EN 14 511)1 kW 7,7 9,6 15,0 19,0
Celkový příkon (EN 14 511)1 kW 1,84 2,34 3,57 4,63
COP - Topný faktor  (EN 14 511)1 -- 4,2 4,2 4,2 4,1
Topný výkon (EN 14 511)2 kW 6,1 7,1 11,5 13,5
Celkový příkon (EN 14 511)2 kW 2,18 2,62 3,96 5,0
COP - Topný faktor  (EN 14 511)2 -- 2,8 2,7 2,9 2,7
Režim CHLAZENÍ
Chladicí výkon (EN 14 511)3 kW 7,9 9,3 14,5 18,4
Celkový příkon (EN 14 511)3 kW 2,08 2,45 3,81 4,84
ERR - Chladicí faktor  (EN 14 511)3 -- 3,8 3,8 3,8 3,8
Chladicí výkon (EN 14 511)4 kW 7,1 8,5 13,5 16,0
Celkový příkon (EN 14 511)4 kW 2,37 2,83 4,50 5,33
ERR - Celkový chladicí faktor  (EN 14 511)3 -- 3,0 3,0 3,0 3,0
Obecná data
Elektrické napájení V/Ph/Hz 230/1/50 400/3+N/50
Max. odběr proudu A 16,0 19,9 13,5 15,0
Jmenovitý špičkový proud A 15,6 19,5 14,5 14,9
Počet ventilátorů ks 1 1 2 2
Chladivo -- R410A R410A R410A R410A
Fáze odtávání
Automaticky, možnost manuální aktivace
Realizace odtávání
Horkým chladivem (reverzací)
Kompresor
Copeland Scroll s DC inventorem
Počet kompresorů 1 1 1 1
Elektronický expanzní ventil EEV ano ano ano ano
Soft-starter kompresoru
ano ano ano ano
Možnost ohřevu TUV ano ano ano ano
Ovládací jednotka čerpadla ano ano ano ano
Hladina akustického výkonu5 dB(A) 65 65 67 67
Hladina akustického tlaku6 dB(A) 37 37 39 39
Technická data vztažena k podmínkám:
DB - suchý vzduch
WB - vlhký vzduch
(1) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 30 / 35 °C
(2) teplota -7 °C DB, -8 °C WB / topná voda 30 / 35 °C
(3) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 18 / 23 °C
(4) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 7 / 12 °C
(5) hladina akustického výkonu v souladu s ISO 9614
(6) hodnota akustického tlaku při 10 m od jednotky ve volném prostranství, faktor Q=2, dle ISO 9614


Možnosti zapojení

Tisk
---
Tepelná čerpadla modelové řady LZi jsou k dispozici ve dvou základních hydraulických variantách. Obě dvě varianty umožňují jak vytápění, tak ohřev TUV.
---
Hydraulické schéma zapojení - verze SW2
Verze SW2 je řešena tzv. dvoutrubkovým provedením s jedním výměníkem, kde případný ohřev TUV je realizován pomocí 3cestného ventilu (volitelné příslušenství), který je řízen přímo z elektroniky tepelného čerpadla.

schema-lzi-sw-2-web

Hydraulické schéma zapojení čerpadla LZi ve verzi SW2 v praxi

podrobne-schema-lzi-lzti-sw-2-nahled-web

---
Hydraulické schéma zapojení - verze SW6
Verze SW6 je vybavena dvěma nezávislými výměníky, jedním pro vytápění a druhým pro ohřev TUV. Tato konstrukce s sebou přináší hned několik výhod. Tou nejpodstatnější je situace, kdy v letních měsících lze tepelným čerpadlem LZi chladit celý objekt, ale zároveň je možné souběžně i ohřívat TUV.

schema-lzi-sw-6-web

Hydraulické schéma zapojení čerpadla LZi ve verzi SW6 v praxi

podrobne-schema-lzi-lzti-sw-6-nahled-web
K produktu zatím nebyla napsána žádná recenze. Buď první.

Nabídka

KONTAKT

adresa VIPS gas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6

Tel.: 485 108 041

facebook-icon-small facebook-bily-web
více...

Anketa

Podle jakých kritérií vybíráte plynový kotel?
 
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více informací