Tiske-mail

MAGIS PRO ErP


 

Dlouholetá stálice na evropském a světovém trhu s tepelnou technikou, firma IMMERGAS, zařadila do svého sortimentu tepelná čerpadla vzduch / voda.
Po léta se stalo zvykem spojovat kvalitní plynové kotle právě se značkou IMMERGAS a nyní nastal ten pravý okamžik představit si moderní, technologicky vyspělou typovou řadu tepelných čerpadel MAGIS PRO ErP.
Tepelná čerpadla MAGIS PRO ErP jsou v provedení split, což znamená, že venkovní jednotka je oddělena od vnitřní jednotky čerpadla. Obě tyto hlavní části jsou samozřejmě propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem. Tepelná čerpadla MAGIS PRO ErP jsou určena k vytápění, chlazení a případnému ohřevu TUV. Vnitřní jednotka je kompletně vybavena pro připojení nepřímotopného zásobníku TUV. Dalším příjemným zjištěním je fakt, že venkovní jednotka čerpadla je vybavena sondou snímání vnější teploty již z výroby. Navíc, pokud umístění venkovní jednotky z nějakého důvodu nedovolí reálně snímat venkovní teplotu, je možné velice jednoduše připojit k tepelnému čerpadlu další (volitelnou) venkovní sondu. A to není vše!
Vyspělá elektronická výbava umožňuje regulaci nejen okruhu TUV, ale i řízení jednoho nesměšovaného a jednoho směšovaného topného okruhu. Samozřejmostí je režim chlazení v letních měsících. Celá modelová řada tepelných čerpadel MAGIS PRO ErP je dispozici ve třech základních výkonových provedeních: MAGIS PRO 5 ErP,  MAGIS PRO 8 ErP a MAGIS PRO 10 ErP.

Tepelná čerpadla modelové řady MAGIS PRO ErP jsou zaregistrována do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií)  k  Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020 "Kotlíkové dotace".

 • Tepelné čerpadlo vzduch / voda
 • Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
 • Možnost chlazení, vytápění a ohřevu TUV
 • Vysoká účinnost a nízké provozní náklady
 • Ekvitermní regulace v základní výbavě
 • Venkovní sonda v základní výbavě
 • Oběhové čerpadlo vnitřní jednotky řízeno PWM signálemkotlikova-dotace-logo
 • Modulovaný výkon (invertor)
 • Plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motor)
 • Elektronický expanzní ventil (EEV)
 • Možnost zónového vytápění v základní výbavě
 • Chladivo R410A
 • Certifikace dle EN 14 511
 • Kotlíková dotace - MAGIS PRO 5 ErP - SVT21356
 • Kotlíková dotace - MAGIS PRO 8 ErP - SVT21357
 • Kotlíková dotace - MAGIS PRO 10 ErP - SVT21358

Charakteristika

Tisk

----Tepelné čerpadlo vzduch / voda

magis-pro-erp-montaz-bily-ramecek

--
Princip tepelného čerpadla vzduch/voda v provedení split
---------

schema-zapojeni-venkovni-vnitri-jednotky-popis-kondenzator-web

---------
Splitové provedení tepelného čerpadla znamená, že čerpadlo je rozděleno na dvě základní části, konkrétně na venkovní a vnitřní jednotku.
Obě jednotky jsou vzájemně propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem.
Hlavní části venkovní jednotky jsou:
výparník, ventilátor s EC motorem, rotační kompresor, elektronický expanzní ventil, čtyřcestný ventil a elektronika.
Vnitřní jednotka obsahuje:
kondenzátor, oběhové čerpadlo, řídicí elektroniku, připojovací svorkovnice a ovládací panel pro nastavení a regulaci celého tepelného čerpadla.
Tepelné čerpadlo vzduch / voda odebírá teplo z venkovního prostředí a ve výparníku ho předá chladivu. Díky vyšší teplotě vzduchu se chladivo ve výparníku vypaří a vzniklé páry jsou nasávány kompresorem. Kompresor páry chladiva prudce stlačí (komprese) a díky tomuto jednoduchému fyzikálnímu ději vzroste zásadním způsobem teplota stlačených par. Horké páry chladiva předají svou tepelnou energii v kondenzátoru (deskový výměník vnitřní jednotky) do topné vody, čímž ztratí svůj potenciál a změní své skupenství z plynného na kapalné. Z kondenzátoru proudí kapalné chladivo do venkovní jednotky, kde díky expanznímu ventilu dojde k prudkému snížení tlaku a chladivo se výrazně ochladí (expanze). Celý cyklus se uzavírá a chladivo putuje znovu do výparníku, kde se opět vzduchem ohřeje. Tento proces se stále opakuje, takže  tepelné čerpadlo opravdu přečerpává teplo z vnějšího prostředí do topné soustavy.
-
Pracovni rozsah v režimu VYTÁPĚNÍ
---------

pracovni-diagram-magis-pro-erp-vytapeni-web

--------

Hodnota teploty výstupní topné vody u tepelného čerpadla vzduch / voda vždy závisí na teplotě vzduchu proudícího přes výparník. Z grafu je dobře vidět, že při klesající venkovní teplotě se snižuje teplota výstupní topné vody do soustavy a samozřejmě klesá i reálný výkon čerpadla. Za zmínku stojí, že i při venkovní teplotě -20 °C je schopno tepelné čerpadlo modelové řady MAGIS PRO ErP dodávat do soustavy topnou vodu o teplotě +45 °C.

-

Pracovni rozsah v režimu CHLAZENÍ

pracovni-diagram-magis-pro-erp-chlazeni-webV letním období se zcela určitě hodí možnost klimatizace obytných prostorů. I tento požadavek je schopno tepelné čerpadlo MAGIS PRO ErP bez problémů splnit. Aktivaci režimu CHLAZENÍ lze provést přímo na ovládacím panelu vnitřní jednotky nebo na řídicí jednotce CARV2 (pokud je instalována).

-

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla

vnitrni-jednotka-obrazek-webVnitřní jednotka tepelného čerpadla MAGIS PRO ErP se může pochlubit elegantním vzhledem a velmi malými rozměry (hloubka pouze 25 cm). Pokud Vás napadne, že vnitřní jednotka vypadá stejně jako plynový kotel IMMERGAS, tak nejste daleko od pravdy. Hlavní části vnitřní jednotky jsou však od plynového kotle zcela odlišné. Můžeme zde uvést ty nejdůležitější:
 • deskový výměník chladivo / topná voda
 • expanzní nádoba topného okruhu
 • pojistný ventil 3 bar
 • průtokoměr
 • krokový trojcestný ventil (ohřev TUV / VYTÁPĚNÍ)
 • energeticky úsporné modulované čerpadlo (řízené PWM signálem)
 • příprava pro instalaci el. topného tělesa topného okruhu
 • příprava pro spínání el. topného tělesa okruhu TUV
 • kompletní regulace přímého a směšovaného okruhu
Nesmíme zapomenout také na ovládací panel. Ten umožňuje jednoduše a přehledně nastavovat ekvitermní křivky, volit režimy provozu - VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ - OHŘEV TUV, zobrazovat provozní informace jak z vnitřní, tak z venkovní jednotky. Tlačítky "plus" a "mínus" lze snadno definovat žádanou teplotu pro vybraný režim.

-
Venkovní jednotka AUDAX PRO

venkovni-jednotka-obrazek-web

Venkovní jednotka pro tepelná čerpadla modelové řady MAGIS PRO ErP je označována názvem AUDAX PRO a liší se v závislosti na požadovaném výkonu tepelného čerpadla.
Hlavní části venkovní jednotky jsou:
 • rotační kompresor s invertorem
 • řídicí elektronika
 • ventilátor s proměnnými otáčkami
 • výparník
 • venkovní sonda
 • čtyřcestný ventil
 • elektronický expanzní ventil
 • přednaplněné chladivo R410A
Obě jednotky (venkovní a vnitřní) jsou vzájemně propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem. Ve všech typech venkovních jednotek AUDAX PRO je z výroby přednaplněné chladivo R410A. Maximální délka okruhu chladiva s přednaplněným chladivem pro MAGIS PRO 5 ErP je 5 m, pro MAGIS PRO 8 a 10 ErP je to pak 15 m. Pokud je okruh chladiva delší, musí se do okruhu chladivo doplnit.
Maximální délka okruhu chladiva s doplněným chladivem pro MAGIS PRO 5 ErP je 30 m, pro MAGIS PRO 8 a 10 ErP je to až 50 m.
-


Rozměry

Tisk
Vnitřní jednotka
-

magis-pro-erp-vnitrni-jednotka-rozmery-web

Přívod
el. proudu
Okruh chladiva
kapalná
fáze
Okruh chladiva
plynná
fáze
Zpátečka z
okruhu bojleru
Výstup do okruhu
bojleru
Napouštění
topného
systému
Zpátečka z topného
systému
Výstup do
topného systému
V LP GP RU MU RR R M
230 V
3/8"
5/8" 3/4" 3/4" 1/2" 3/4" 3/4"


-
Venkovní jednotka AUDAX PRO 5
-

magis-pro-5-erp-rozmery-web

Přívod
el. proudu
Okruh chladiva
kapalná
fáze
Okruh chladiva
plynná
fáze
V LP GP
230 V
1/4"
5/8"-
Venkovní jednotka AUDAX PRO 8 / AUDAX PRO 10
-

magis-pro-8-10-erp-rozmery-web

Přívod
el. proudu
Okruh chladiva
kapalná
fáze
Okruh chladiva
plynná
fáze
V LP GP
230 V
3/8"
5/8"dwg


Technická data

Tisk

 


MAGIS
PRO 5 ErP
MAGIS
PRO 8 ErP
MAGIS
PRO 10 ErP
Energetická třída (55°C/35°C)
A+ / A++ A+ / A++ A+ / A+
Energetický štítek (EU 811/2013)

energeticky-stitek-magis-pro-5-erp-nahled

energeticky-stitek-magis-pro-8-erp-nahled

energeticky-stitek-magis-pro-10-erp-nahled

Režim VYTÁPĚNÍTopný výkon1---------------(teplota topné vody 35 °C) kW 5,80 7,71
9,70
Topný výkon2---------------(teplota topné vody 45 °C) kW 5,30 7,26 9,27
Topný výkon3---------------(teplota topné vody 55 °C) kW 4,80 6,17 8,45
Topný faktor - COP1------(teplota topné vody 35 °C) -- 4,53 4,08 4,09
Topný faktor - COP2------(teplota topné vody 45 °C) -- 3,42 3,13 3,11
Topný faktor - COP3------(teplota topné vody 55 °C) -- 2,64 2,34 2,35
Rozsah nastavení teploty v režimu vytápění °C 25 - 55 25 - 55 25 - 55
Maximální výstupní teplota °C 70 70 70
Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1 000 l/h m H2O 4,5 4,5 4,5
Maximální tlak v topném okruhu bar 3 3 3
Objem expanzní nádoby okruhu topení l 12 12 12
Režim CHLAZENÍChladicí výkon4------------(teplota topné vody 18 °C) kW 6,03
7,58
7,58
Chladicí výkon5------------(teplota topné vody  7 °C) kW 4,90
5,33
7,31
Chladicí faktor - ERR4---(teplota topné vody 18 °C) -- 3,61
3,77
3,77
Chladicí faktor - ERR5---(teplota topné vody  7 °C) -- 2,62
2,41
2,38
Rozsah nastavení teploty v režimu chlazení °C 7 - 25 7 - 25 7 - 25
Režim ohřevu TUV
Možnost ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku -- ano ano ano
Rozsah nastavení teploty TUV °C 10 - 60 10 - 60 10 - 60
Rozsah nastavení teploty TUV s el. topným tělesem6 °C 10 - 65 10 - 65 10 - 65
Obecná dataElektrické napájení V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Maximální příkon----------(vnitřní + venkovní jednotka)
W 3 200 4 130 5 200
Max. proud za normálního provozu
A 20 22 22
Chladivo -- R410A R410A R410A
Množství přednaplněného chladiva g 1 200 2 000 2 000
Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze mm-palce
6,35-1/4" 9,52-3/8" 9,52-3/8"
Připojení okruhu chladiva - plynná fáze mm-palce 15,88-5/8" 15,88-5/8" 15,88-5/8"
Maximální délka okruhu chladiva7 m 30 50 50
Fáze odtávání --
Automaticky, možnost manuální aktivace
Realizace odtávání --
Horkým chladivem (reverzací)
Kompresor --
Rotační s inventorem
Počet kompresorů ks
1 1 1
Počet ventilátorů ks 1 1 1
Elektronický expanzní ventil EEV --
ano ano ano
Stupeň elektrického krytí-----(platí pro vnitřní jednotku) -- IPX4D IPX4D IPX4D
Hmotnost vnitřní jednotky kg 33,5 33,5 33,5
Hmotnost venkovní jednotky kg 47,5 74,0 74,0
Hladina akustického výkonu8 dB(A) 62 66 66
Technická data jsou v souladu s EN 14 511 a jsou vztažena k podmínkám:
DB - suchý vzduchWB - vlhký vzduch(1) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 30 / 35 °C
(2) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 40 / 45 °C
(3) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 47 / 55 °C
(4) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 18 / 23 °C
(5) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 7 / 12 °C
(6) mezní teplota teploty TUV platí pouze při instalaci řídicí jednotky CARV2, el. topného tělesa a aktivního režimu Legionella
(7) pokud je okruh chladiva delší než 5 m (MAGIS PRO 5 ErP) nebo 15 m (MAGIS PRO 8 a 10) musí se do okruhu doplnit chladivo
(8) hladina akustického výkonu v souladu s ISO 9614


Možnosti zapojení

Tisk
Příklad zapojení tepelného čerpadla MAGIS PRO ErP - bez systémového regulátoru
Modelové schéma zapojení bez systémového regulátoru. Veškeré regulační prvky jsou zapojeny do svorkovnice vnitřní jednotky tepelného čerpadla. Okruh TUV je teplotně a časově řízen z prostorové řídicí jednotky CARV2 hlavní zóny a má vždy prioritu. Topná soustava je složena ze dvou nezávislých topných okruhů, z toho jeden okruh je směšovaný. Nastavení ekvitermních křivek pro každou zónu je realizováno přes řídicí jednotky CARV2. Vždy je nutné dodržet minimální průtok topnou soustavou 500 l/h a minimální objem topné vody 7 litrů na 1 kW výkonu. Do zásobníku TUV je možné instalovat el. topné těleso pro doplňkový ohřev TUV. Spínání el. topného tělesa je možné přímo z vnitřní jednotky tepelného čerpadla.

magis-pro-erp-priklad-instalace-schema-1-zdroj-orez-web

1 Venkovní jednotka AUDAX PRO
7 Hydraulický zónový rozdělovač (2 zóny)
2 Vnitřní jednotka tepelného čerpadla
8 Taktovací nádoba
3 Elektrické topné těleso 9 Termostatický směšovací ventil
4 Zásobník TUV INOXSTOR ErP 10 Řídicí jednotky CARV2
5 Sonda snímání teploty TUV v zásobníku 11 Sondy snímání teploty a vlhkosti
6 Pojistná skupina na vstupu SV -----
-----
Příklad zapojení tepelného čerpadla MAGIS PRO ErP se systémovým regulátorem
Modelové schéma zapojení se systémovým regulátorem. Hlavní regulační prvky jsou zapojeny přímo do systémového regulátoru. Ohřev TUV v nepřímotopném zásobníku je v tomto případě realizován pomocí kondenzačního plynového kotle IMMERGAS a solárního okruhu. Systémový regulátor na základě aktuálních teplot v solárním okruhu a nastavené požadované teploty TUV vyhodnotí efektivitu obou zdrojů tepla a pro ohřev TUV sepne buď kondenzační kotel, nebo okruh solar. Systémový regulátor dále umožňuje spínání doplňkového elektrického topného tělesa v zásobníku teplé užitkové vody.
Topná soustava je složena ze tří nezávislých topných okruhů, z toho dva  okruhy jsou směšované. Nastavení ekvitermních křivek a časových programů pro každou zónu je realizováno přes řídicí jednotky. Vždy je nutné dodržet minimální průtok topnou soustavou 500 l/h a minimální objem topné vody 7 litrů na 1 kW výkonu. Při pokynu na vytápění otopné soustavy systémový regulátor vyhodnotí a automaticky přepne mezi provozem tepelného čerpadla a kondenzačním kotlem, přičemž vždy volí ten nejefektivnější zdroj tepla a režim provozu za daných podmínek.

magis-pro-erp-priklad-instalace-schema-2-zdroj-orez-web

1 Venkovní jednotka AUDAX PRO
10 Zásobník TUV INOXSTOR ErP
2 Vnitřní jednotka tepelného čerpadla
11 Horní sonda snímání teploty TUV v zásobníku
3 Kondenzační kotel VICTRIX X TT 2 ErP
12 Dolní sonda snímání teploty TUV v zásobníku
4 Systémový regulátor
13 Pojistná skupina na vstupu SV
5 Čerpadlová jednotka solárního okruhu
14 Hydraulický zónový rozdělovač (3 zóny)
6 Expanzní nádoba solárního okruhu
15
Zónové řídicí jednotky
7 Solární panely 16 Prostorový termostat
8 Sonda snímání teploty solárního okruhu 17 Taktovací nádoba
9 Termostatický směšovací ventil
-----
-----

Příslušenství

Tisk

magis-pro-erp-prislusenstvi-ridici-jednotka-car-v2

 • Řídicí jednotka CARV2
  - modulační jednotka s týdenním programem
  - nastavení ekvitermních křivek
  - teplotní a časové řízení okruhu TUV
  - volba režimů tepelného čerpadla
  - zobrazení provozních parametrů
  - nelze instalovat se systémovým regulátorem
 • kód: 3.021395

magis-pro-erp-prislusenstvi-systemovy-regulator

 • Systémový regulátor
  - nadřazená regulace celé topné soustavy
  - nezávislé řízení topných zón (přes rozšiřující moduly)
  - lze připojit až 5 rozšiřujících modulů
  - 4 moduly pro topný systém (3x MIX + 1x NEMIX)
  - 1 modul pro řízení cirkulačního čerpadla TUV
  - řízení tepelného čerpadla
  - řízení okruhu SOLAR
  - řízení kondenzačního kotle IMMERGAS
  - spínání el. topných těles topení a okruhu TUV
  - teplotní a časové řízení okruhu TUV
  - vyhodnocení provozních nákladů z více zdrojů tepla
  - napájecí transformátor (24 Vac) není součástí dodávky regulátoru
 • kód: 3.021522

magis-pro-erp-prislusenstvi-rozsirujici-modul-pro-systemovy-regulator

 • Rozšiřující modul
  - instalace do každé nezávislé topné zóny
  - sběrnicová komunikace se systémovým regulátorem
  - 1 modul = 1 směšovaná topná zóna (3bod. MIX + čerpadlo MIXu)
  - konfigurace systémového regulátoru umožňuje 3x MIX + 1x NEMIX
  - možnost řízení cirkulačního čerpadla TUV
  - lze instalovat pouze se systémovým regulátorem
 • kód: 3.021547

magis-pro-erp-prislusenstvi-zonova-ridici-jednotka

 • Zónová řídicí jednotka
  - nastavení prostorové teploty a vlhkosti
  - nezávislé časové řízení topné zóny
  - lze instalovat pouze se systémovým regulátorem
 • kód: 3.023364

magis-pro-erp-prislusenstvi-cidlo-teploty-a-vlhkosti

 • Sonda snímání teploty a vlhkosti
  - snímání prostorvé teploty a vlhkosti v zóně
  -
  lze instalovat se systémovým regulátorem
 • kód: 3.021524

venkovni-sonda-3-015266-web

 • Venkovní sonda pro ekvitermní regulaci
  - nahrazuje sondu ve venkovní jednotce
  - připojení do svorkovnice vnitřní jednotky
 • kód: 3.015266

salus-091fl-web

 • Týdenní programovatelný termostat
 • kód: S091FL

tp-83-set-web

 • Bezdrátový programovatelný termostat TP-83N
  - v dodávce včetně přijímače AC-82
 • kód: 7TP83

magis-pro-erp-prislusenstvi-hydraulicky-rozdelovac-2-zony

 • Hydraulický zónový rozdělovač pro 2 zóny
  - 1 nesměšovaná topná zóna (radiátory)
  - 1 směšovaná topná zóna (podlahové vytápění)
  - nezávislé řízení obou zón z vnitřní jednotky
  - nelze instalovat se systémovým regulátorem
 • kód: 3.026301

magis-pro-erp-prislusenstvi-hydraulicky-rozdelovac-3-zony

 • Hydraulický zónový rozdělovač pro 3 zóny
  - 1 nesměšovaná topná zóna (radiátory)
  - 2 směšované topné zóny (podlahové vytápění)
  - nezávislé řízení všech tří zón
  - rozšiřující moduly zón v základní výbavě
  - lze instalovat pouze se systémovým regulátorem
 • kód: 3.021527

deska-rele

 • Deska relé
  - možnost definování funkčních stavů jednotlivých relé
  - možnost řízení cirkulačního čerpadla TUV
  - možnost hlášení poruchových stavů
  - možnost řízení externího oběhového čerpadla topného systému
  - instalace do vnitřní jednotky
 • kód: 3.015350

3-027288-vertikalni-taktovaci-nadoba-75-litru

 • Taktovací nádoba
  - vertikální taktovací nádoba
  - možnost závěsné instalace na zeď
 • kód: 3.027288 - objem nádoby 75 litrů

3-027290-drzak-nastenny-pro-vertikalni-taktovaci-nadobu

 • Montážní konzola na zeď
  - pouze pro vertikální taktovací nádobu 3.027288
  - instalace do vnitřní jednotky
 • kód: 3.027290

magis-pro-erp-montazni-konzola-prislusenstvi

 • Montážní konzola
  - pouze pro venkovní jednotku AUDAX PRO
  - instalace na vnější zeď objektu
 • kód: 3.022154

magis-pro-erp-prislusenstvi-protizamrazova-sada-15-c

 • Protizámrazová ochrana do -15 °C
  - pouze pro vnitřní jednotku
  - instalace do vnitřní jednotky
 • kód: 3.017324

magis-pro-erp-prislusenstvi-el-topne-teleso-3-kw

 • Elektrické topné těleso
  - pro topný okruh
  - výkon 3 kW
  - instalace do vnitřní jednotky
 • kód: 3.026300

magis-pro-erp-prislusenstvi-el-topne-teleso-2-kw

 • Elektrické topné těleso
  - pro zásobníky TUV INOXSTOR V2
  - výkon 2 kW
  - instalace do zásobníku TUV
  - spínání el. tělesa z vnitřní jednotky
 • kód: 3.020861

ntc-cidlo-k-boileru-3-019375-prislusenstvi

 • Sonda snímání teploty v nepřímotopném zásobníku TUV
 • kód: 3.019375

magis-pro-erp-prislusenstvi-anoda-inoxstor-erp

 • Elektronická anoda
  - vyrovnává korozní potenciál vody
  - d
  vě titanové elektrody
  - instalace do zásobníku TUV
 • kód: 3.025003

magis-pro-erp-prislusenstvi-inoxstor-erp

 • Nerezový zásobník TUV INOXSTOR V2
  - objem zásobníku 200, 300 nebo 500 litrů
  - nerezový plášť
  - 2 nerezové spirály
  - kvalitní izolace
  - možnost cirkulace TUV
  - možnost instalace el. topného tělesa
 • více informací zde

magnaclean-prislusenstvi-obrazek

 • Magnetické odkalovací filtry
  - účinné odstranění nečistot z topného systému
  - jednoduché odkalení zachycených usazenin
  - široký výběr jednotlivých typů
  - různé připojovací rozměry
 • více informací zdeK produktu zatím nebyla napsána žádná recenze. Buď první.

Nabídka

KONTAKT

adresa VIPS gas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6

Tel.: 485 108 041

facebook-icon-small facebook-bily-web
více...

Anketa

Podle jakých kritérií vybíráte plynový kotel?
 
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více informací