Tiske-mail

MAGIS COMBO PLUS


 

MAGIS COMBO PLUS jsou hybridní tepelná čerpadla vzduch/voda ve splitovém provedení.
Hybridní tepelné čerpadlo jako celek je tvořeno venkovní a vnitřní jednotkou, ve které je integrován kondenzační kotel. Vysoce efektivní hybridní systém modelové řady MAGIS COMBO PLUS chytře kombinuje samotné tepelné čerpadlo s plynovou kondenzační technologií. Tento unikátní systém optimalizuje energetickou účinnost díky vyspělé elektronice, která automaticky volí energeticky nejúčinnější a nákladově nejefektivnější režim v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.
Hybridní tepelná čerpadla MAGIS COMBO PLUS jsou složena z venkovní a vnitřní jednotky. Obě tyto hlavní části jsou samozřejmě propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem. Tato hybridní tepelná čerpadla jsou určena k vytápění, chlazení a k ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku. Ve vnitřní jednotce je integrován plynový kondenzační kotel.
Dalším příjemným zjištěním je fakt, že venkovní jednotka čerpadla je vybavena sondou snímání vnější teploty již z výroby. Navíc, pokud umístění venkovní jednotky z nějakého důvodu nedovolí reálně snímat venkovní teplotu, je možné velice jednoduše připojit k tepelnému čerpadlu další (volitelnou) venkovní sondu. A to není vše!
Vyspělá elektronická výbava umožňuje regulaci nejen okruhu TUV, ale i řízení jednoho nesměšovaného a jednoho směšovaného topného okruhu. Samozřejmostí je režim chlazení v letních měsících.
Celá modelová řada tepelných čerpadel MAGIS COMBO PLUS je dispozici ve třech základních výkonových provedeních: MAGIS COMBO 5 PLUS,  MAGIS COMBO 8 PLUS a MAGIS COMBO 10 PLUS.
Tepelná čerpadla modelové řady MAGIS COMBO PLUS jsou zaregistrována do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií)  k  Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020 "Kotlíkové dotace".

 • Hybridní tepelné čerpadlo vzduch / voda
 • Splitové provedení (venkovní a vnitřní jednotka)
 • Ve vnitnřní jednotce integrován plynový kondenzační kotel
 • Možnost chlazení, vytápění a ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku
 • Vysoká účinnost a nízké provozní náklady
 • Ekvitermní regulace v základní výbavě
 • Venkovní sonda v základní výbavě
 • Oběhová čerpadla vnitřní jednotky řízena PWM signálem
 • Modulovaný výkon (invertor)
 • Plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motor)kotlikova-dotace-logo
 • Elektronický expanzní ventil (EEV)
 • Možnost zónového vytápění v základní výbavě
 • Chladivo R410A
 • Třída NOx 6
 • Certifikace dle EN 14 511
 • Kotlíková dotace - MAGIS COMBO 5 PLUS - SVT22181
 • Kotlíková dotace - MAGIS COMBO 8 PLUS - SVT23066
 • Kotlíková dotace - MAGIS COMBO 10 PLUS - SVT23067

Charakteristika

Tisk

----Hybridní tepelné čerpadlo vzduch/voda

magis-combo-montaz-bily-ramecek

--
Princip hybridního tepelného čerpadla vzduch/voda v provedení split
---------

schema-zapojeni-venkovni-vnitri-jednotky-popis-kondenzator-web

---------

Splitové provedení hybridního tepelného čerpadla znamená, že čerpadlo je rozděleno na dvě základní části, konkrétně na venkovní a vnitřní jednotku.
Obě jednotky jsou vzájemně propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem.
Hlavní části venkovní jednotky jsou:
výparník, ventilátor s EC motorem, rotační kompresor, elektronický expanzní ventil, čtyřcestný ventil a elektronika.
Vnitřní jednotka obsahuje:
plynový kondenzační kotel, kondenzátor, oběhová čerpadla,trojcestný ventil pro možné připojení nepřímotopného zásobníku TUV, expanzní nádoby, řídicí elektroniku, připojovací svorkovnice a ovládací panel pro nastavení a regulaci celého tepelného čerpadla.
Hybridní tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá teplo z venkovního prostředí a ve výparníku ho předá chladivu. Díky vyšší teplotě vzduchu se chladivo ve výparníku vypaří a vzniklé páry jsou nasávány kompresorem. Kompresor páry chladiva prudce stlačí (komprese) a díky tomuto jednoduchému fyzikálnímu ději vzroste zásadním způsobem teplota stlačených par. Horké páry chladiva předají svou tepelnou energii v kondenzátoru (deskový výměník vnitřní jednotky) do topné vody, čímž ztratí svůj potenciál a změní své skupenství z plynného na kapalné. Z kondenzátoru proudí kapalné chladivo do venkovní jednotky, kde díky expanznímu ventilu dojde k prudkému snížení tlaku a chladivo se výrazně ochladí (expanze). Celý cyklus se uzavírá a chladivo putuje znovu do výparníku, kde se opět vzduchem ohřeje. Tento proces se stále opakuje, takže  tepelné čerpadlo opravdu přečerpává teplo z vnějšího prostředí do topné soustavy.

-

Pracovni rozsah v režimu VYTÁPĚNÍ
---------

pracovni-diagram-magis-combo-vytapeni-web

--------

Hodnota teploty výstupní topné vody u hybrisního tepelného čerpadla vzduch/voda vždy závisí na teplotě vzduchu proudícího přes výparník. Z grafu je dobře vidět, že při klesající venkovní teplotě se snižuje teplota výstupní topné vody do soustavy a samozřejmě klesá i reálný výkon čerpadla. Za zmínku stojí, že i při venkovní teplotě -20 °C je schopno hybridní tepelné čerpadlo modelové řady MAGIS COMBO dodávat do soustavy topnou vodu o teplotě +45 °C.

-

Pracovni rozsah v režimu CHLAZENÍ

pracovni-diagram-magis-combo-chlazeni-webV letním období se zcela určitě hodí možnost klimatizace obytných prostorů. I tento požadavek je schopno hybridní tepelné čerpadlo MAGIS COMBO PLUS bez problémů splnit. Aktivaci režimu CHLAZENÍ lze provést přímo na ovládacím panelu vnitřní jednotky nebo na řídicí jednotce CARV2 (pokud je instalována).

-

Vnitřní jednotka hybridního tepelného čerpadla

vnitrni-jednotka-obrazek-webmagis-combo-vnitrni-jednotka-otevrena-2-webVnitřní jednotka hybridního tepelného čerpadla MAGIS COMBO PLUS se může pochlubit elegantním vzhledem a velmi malými rozměry.
Pokud Vás napadne, že vnitřní jednotka vypadá stejně jako plynový kotel IMMERGAS, tak nejste daleko od pravdy. Součástí vnitřní jednotky je plynový kondenzační kotel, který slouží jako bivalentní zdroj energie. Pojďme si uvést ty nejdůležitější části vnitřní jednotky:
 • deskový výměník chladivo / topná voda
 • expanzní nádoba topného okruhu
 • pojistný ventil 3 bar
 • průtokoměr
 • krokový trojcestný ventil (ohřev TUV / VYTÁPĚNÍ)
 • energeticky úsporná modulovaná čerpadla (řízená PWM signálem)
 • hydraulická příprava pro dopojení nepřímotopného zásobníku TUV
 • regulace okruhu TUV
 • plynový kondenzační kotel s nerezovým výměníkem (nerezové lamely)
 • kompletní regulace přímého a směšovaného okruhu
Nesmíme zapomenout také na ovládací panel. Ten umožňuje jednoduše a přehledně nastavovat ekvitermní křivky, volit režimy provozu - VYTÁPĚNÍ - CHLAZENÍ - pouze OHŘEV TUV, zobrazovat provozní informace jak z vnitřní, tak z venkovní jednotky. Tlačítky "plus" a "mínus" lze snadno definovat žádanou teplotu pro vybraný režim.

-

Venkovní jednotka AUDAX PRO

venkovni-jednotka-obrazek-webvenkovni-jednotka-otevrena-obrazek-webVenkovní jednotka pro hybridní tepelná čerpadla modelové řady MAGIS COMBO PLUS je označována názvem AUDAX PRO a liší se v závislosti na požadovaném výkonu hybridního tepelného čerpadla.
Hlavní části venkovní jednotky jsou:
 • rotační kompresor s invertorem
 • řídicí elektronika
 • ventilátor s proměnnými otáčkami
 • výparník
 • venkovní sonda
 • čtyřcestný ventil
 • elektronický expanzní ventil
 • přednaplněné chladivo R410A
Obě jednotky (venkovní a vnitřní) jsou vzájemně propojeny okruhem chladiva a komunikačním kabelem. Ve všech typech venkovních jednotek AUDAX PRO je z výroby přednaplněné chladivo R410A. Maximální délka okruhu chladiva s přednaplněným chladivem pro MAGIS COMBO 5 PLUS je 5 m, pro MAGIS COMBO 8 PLUS a MAGIS COMBO 10 PLUS je to pak 15 m. Pokud je okruh chladiva delší, musí se do okruhu chladivo doplnit.
Maximální délka okruhu chladiva s doplněným chladivem pro MAGIS COMBO 5 PLUS je 30 m, pro MAGIS COMBO 8 PLUS a MAGIS COMBO 10 PLUS je to až 50 m.

-


Rozměry

Tisk
Vnitřní jednotka
-

magis-combo-plus-rozmery-vnitrni-jednotky


Elektrické
připojení
Přívod plynu Okruh chladiva
kapalná
fáze
Okruh chladiva
plynná
fáze
Zpátečka z okruhu bojleru
Výstup do okruhu bojleru
Napouštění topného systému
Odvod kondenzátu
Zpátečka z topného
systému
Výstup do
topného systému
V G LP GP RU MU RR SC R M
230 V
3/4" 3/8"
5/8" 3/4" 3/4" 1/2" min. 13 mm
3/4" 3/4"

-
Odkouření
-

magis-combo-odkoureni-montaz


Maximální délky odkouření
Dělené
odkouření ø 80/80*
Koncentrické
odkouření ø 60/100
Koncentrické
odkouření ø 80/125
Horizontálně 36 m
Horizontálně 12,9 m Horizontálně 32 m
Vertikálně 41 m Vertikálně 14,4 m Vertikálně 32 m
* součet sání vzduchu + odvod spalin
-
Venkovní jednotka AUDAX PRO 5
-

magis-combo-5-venkovni-jednotka-rozmery-web

Elektrické
připojení
Okruh chladiva
kapalná
fáze
Okruh chladiva
plynná
fáze
V LP GP
230 V
1/4"
5/8"-
Venkovní jednotka AUDAX PRO 8 / AUDAX PRO 10
-

magis-combo-8-10-venkovni-jednotka-rozmery-web

Elektrické
připojení
Okruh chladiva
kapalná
fáze
Okruh chladiva
plynná
fáze
V LP GP
230 V
3/8"
5/8"dwg


Technická data

Tisk

 


MAGIS
COMBO 5
PLUS
MAGIS
COMBO 8
PLUS
MAGIS
COMBO 10
PLUS
Energetická třída (55°C/35°C)
A+ / A++ A+ / A++ A+ / A++
Energetický štítek (EU 811/2013)

energeticky-stitek-magis-combo-5-nahled

energeticky-stitek-magis-combo-8-nahled

energeticky-stitek-magis-combo-10-nahled

Venkovní jednotka hybridního tepelného čerpadla
Režim VYTÁPĚNÍTopný výkon1---------------(teplota topné vody 35 °C) kW 5,80 7,71
9,70
Topný výkon2---------------(teplota topné vody 45 °C) kW 5,30 7,26 9,27
Topný výkon3---------------(teplota topné vody 55 °C) kW 4,80 6,17 8,45
Topný faktor - COP1------(teplota topné vody 35 °C) -- 4,53 4,08 4,09
Topný faktor - COP2------(teplota topné vody 45 °C) -- 3,42 3,13 3,11
Topný faktor - COP3------(teplota topné vody 55 °C) -- 2,64 2,34 2,35
Rozsah nastavení teploty v režimu vytápění °C 25 - 55 25 - 55 25 - 55
Rozsah venkovní teploty v režimu vytápění
°C -25 / +35
-25 / +35 -25 / +35
Režim CHLAZENÍChladicí výkon4------------(teplota topné vody 18 °C) kW 6,03
7,58
7,58
Chladicí výkon5------------(teplota topné vody  7 °C) kW 4,90
5,33
7,31
Chladicí faktor - ERR4---(teplota topné vody 18 °C) -- 3,61
3,77
3,77
Chladicí faktor - ERR5---(teplota topné vody  7 °C) -- 2,62
2,41
2,38
Rozsah nastavení teploty v režimu chlazení °C 7 - 25 7 - 25 7 - 25
Rozsah venkovní teploty v režimu chlazení °C +10 / +46 +10 / +46 +10 / +46
Vnitřní jednotka s integrovaným kondenzačním kotlem
Jmenovitý tepelný příkon---------------(režim TUV) kW 28,1 28,1 28,1
Jmenovitý tepelný příkon-----------(režim vytápění) kW 24,9 24,9 24,9
Minimální tepelný příkon kW 5,1 5,1 5,1
Jmenovitý tepelný výkon---------------(režim TUV) kW 27,3 27,3 27,3
Jmenovitý tepelný výkon-----------(režim vytápění) kW 24,0 24,0 24,0
Minimální tepelný výkon kW 4,8 4,8 4,8
Účinnost při jmen. výkonu--(tepelný spád 80/60°C)
% 96,2 96,2 96,2
Účinnost při 30% výkonu---(tepelný spád 80/60°C) % 98,4 98,4 98,4
Účinnost při jmen. výkonu--(tepelný spád 50/30°C) % 104,6 104,6 104,6
Účinnost při 30% výkonu---(tepelný spád 50/30°C) % 106,1 106,1 106,1
Účinnost při jmen. výkonu--(tepelný spád 40/30°C) % 106,8 106,8 106,8
Účinnost při 30% výkonu---(tepelný spád 40/30°C) % 106,1 106,1 106,1
Režim VYTÁPĚNÍRozsah nastavení teploty °C 20 - 80 20 - 80 20 - 80
Maximální teplota v topném okruhu °C 90 90 90
Maximální tlak v topném okruhu bar 3 3 3
Objem expanzní nádoby-------(celkový/využitelný) l 10,0 / 8,3 10,0 / 8,3 10,0 / 8,3
Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1 000 l/h
(v režimu tepelného čerpadla)
m H2O 5,0 5,0 5,0
Využitelný výtlak čerpadla při průtoku 1 000 l/h
(v režimu kondenzačního kotle)
m H2O 2,7 2,7 2,7
Režim ohřevu TUV
Možnost ohřevu TUV v nepřímotopném zásobníku
-- ano ano ano
Regulace okruhu TUV -- ano ano ano
Rozsah nastavení teploty TUV °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Maximální teplota TUV6 °C 65 65 65
Maximální tlak v okruhu TUV bar 10 10 10
Minimální tlak v okruhu TUV bar 0,3 0,3 0,3
Odvod spalin---------------------(platí pro zemní plyn)Uzavřená spalovací komora -- ano ano ano
Celkové množství spalin při jmenovitém výkonu kg/h 44 44 44
Celkové množství spalin při max. topném výkonu kg/h 38 38 38
Celkové množství spalin při minimálním výkonu kg/h 9 9 9
CO2 při min. / jmen. výkonu % 8,6 / 9,6 8,6 / 9,6 8,6 / 9,6
CO vážené mg/kWh 20 20 20
NOx vážené mg/kWh 29 29 29
Třída NOx -- 6 6 6
Teplota spalin při min. / jmen. výkonu °C 57 / 70 57 / 70 57 / 70
Dispoziční výtlak ventilátoru na výstupním hrdle Pa 30 - 172 30 - 172 30 - 172
Obecná dataElektrické napájení V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Maximální příkon--------(venkovní + vnitřní jednotka)
W 3 200 4 130 5 200
Příkon čerpadla-------------------(v režimu vytápění) W 60 60 60
Příkon čerpadla-------------------(v režimu chlazení) W 52 52 52
Příkon ventilátoru spalin W 80 80 80
Max. proud za normálního provozu
A 20 22 22
Chladivo -- R410A R410A R410A
Množství přednaplněného chladiva g 1 200 2 000 2 000
Připojení okruhu chladiva - kapalná fáze mm-palce
6,35-1/4" 9,52-3/8" 9,52-3/8"
Připojení okruhu chladiva - plynná fáze mm-palce 15,88-5/8" 15,88-5/8" 15,88-5/8"
Maximální délka okruhu chladiva7 m 30 50 50
Fáze odtávání --
Automaticky, možnost manuální aktivace
Realizace odtávání --
Horkým chladivem (reverzací)
Kompresor --
Rotační s inventorem
Počet kompresorů ks
1 1 1
Počet ventilátorů ks 1 1 1
Elektronický expanzní ventil EEV --
ano ano ano
Stupeň elektrického krytí---(platí pro vnitřní jednotku) -- IPX4D IPX4D IPX4D
Obsah vody ve vnitřní jednotce l 2,8 2,8 2,8
Hmotnost vnitřní jednotky kg 55,8 55,8 55,8
Hmotnost venkovní jednotky kg 47,5 74,0 74,0
Hladina akustického výkonu8 dB(A) 62 66 66
Technická data jsou v souladu s EN 14 511 a jsou vztažena k podmínkám:
DB - suchý vzduchWB - vlhký vzduch(1) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 30 / 35 °C
(2) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 40 / 45 °C
(3) teplota +7 °C DB, +6 °C WB / topná voda 47 / 55 °C
(4) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 18 / 23 °C
(5) teplota okolí +35 °C  / teplota vody 7 / 12 °C
(6) mezní teplota teploty TUV platí pouze při instalaci řídicí jednotky CARV2 a aktivního režimu Legionella
(7) pokud je okruh chladiva delší než 5 m (MAGIS COMBO 5 PLUS) nebo 15 m (MAGIS COMBO 8 a 10 PLUS) musí se do okruhu doplnit chladivo
(8) hladina akustického výkonu v souladu s ISO 9614


Příslušenství

Tisk

magis-combo-prislusenstvi-ridici-jednotka-car-v2

 • Řídicí jednotka CARV2
  - modulační jednotka s týdenním programem
  - nastavení ekvitermních křivek
  - teplotní a časové řízení okruhu TUV
  - volba režimů tepelného čerpadla
  - zobrazení provozních parametrů

  - nelze instalovat se systémovým regulátorem
 • kód: 3.021395

magis-combo-prislusenstvi-systemovy-regulator

 • Systémový regulátor
  - nadřazená regulace celé topné soustavy
  - nezávislé řízení topných zón (přes rozšiřující moduly)
  - lze připojit až 5 rozšiřujících modulů
  - 4 moduly pro topný systém (3x MIX + 1x NEMIX)
  - 1 modul pro řízení cirkulačního čerpadla TUV
  - řízení tepelného čerpadla
  - řízení okruhu SOLAR
  - řízení kondenzačního kotle IMMERGAS
  - spínání el. topných těles topení a okruhu TUV
  - teplotní a časové řízení okruhu TUV
  - vyhodnocení provozních nákladů z více zdrojů tepla
  - napájecí transformátor (24 Vac) není součástí dodávky regulátoru
 • kód: 3.021522

magis-combo-prislusenstvi-rozsirujici-modul-pro-systemovy-regulator

 • Rozšiřující modul
  - instalace do každé nezávislé topné zóny
  - sběrnicová komunikace se systémovým regulátorem
  - 1 modul = 1 směšovaná topná zóna (3bod. MIX + čerpadlo MIXu)
  - konfigurace systémového regulátoru umožňuje 3x MIX + 1x NEMIX
  - možnost řízení cirkulačního čerpadla TUV
  - lze instalovat pouze se systémovým regulátorem
 • kód: 3.021547

magis-combo-prislusenstvi-zonova-ridici-jednotka

 • Zónová řídicí jednotka
  - nastavení prostorové teploty a vlhkosti
  - nezávislé časové řízení topné zóny
  - lze instalovat pouze se systémovým regulátorem
 • kód: 3.023364

magis-combo-prislusenstvi-cidlo-teploty-a-vlhkosti

 • Sonda snímání teploty a vlhkosti
  - snímání prostorvé teploty a vlhkosti v zóně
  -
  lze instalovat se systémovým regulátorem
 • kód: 3.021524

venkovni-sonda-3-015266-web

 • Venkovní sonda pro ekvitermní regulaci
  - nahrazuje sondu ve venkovní jednotce
  - připojení do svorkovnice vnitřní jednotky
 • kód: 3.015266

salus-091fl-web

 • Týdenní programovatelný termostat
 • kód: S091FL

tp-83-set-web

 • Bezdrátový programovatelný termostat TP-83N
  - v dodávce včetně přijímače AC-82
 • kód: 7TP83

magis-pro-erp-prislusenstvi-hydraulicky-rozdelovac-2-zony

 • Hydraulický zónový rozdělovač pro 2 zóny
  - 1 nesměšovaná topná zóna (radiátory)
  - 1 směšovaná topná zóna (podlahové vytápění)
  - nezávislé řízení obou zón z vnitřní jednotky
  - nelze instalovat se systémovým regulátorem
 • kód: 3.026301

magis-pro-erp-prislusenstvi-hydraulicky-rozdelovac-3-zony

 • Hydraulický zónový rozdělovač pro 3 zóny
  - 1 nesměšovaná topná zóna (radiátory)
  - 2 směšované topné zóny (podlahové vytápění)
  - nezávislé řízení všech tří zón
  - rozšiřující moduly zón v základní výbavě
  - lze instalovat pouze se systémovým regulátorem
 • kód: 3.021527

deska-rele

 • Deska relé
  - možnost definování funkčních stavů jednotlivých relé
  - možnost řízení cirkulačního čerpadla TUV
  - možnost hlášení poruchových stavů
  - možnost řízení externího oběhového čerpadla topného systému
  - instalace do vnitřní jednotky
 • kód: 3.015350

cerpadlo-odvodu-kondenzatu-3-026374

 • Čerpadlová jednotka pro odvod kondenzátu
  - maximální průtok 19 l/h
  - maximální výtlak 10 m
  - poruchový výstup - ANO
 • kód: 3.026374

3-027288-vertikalni-taktovaci-nadoba-75-litru

 • Taktovací nádoba
  - vertikální taktovací nádoba
  - možnost závěsné instalace na zeď
 • kód: 3.027288 - objem nádoby 75 litrů

3-027290-drzak-nastenny-pro-vertikalni-taktovaci-nadobu

 • Montážní konzola na zeď
  - pouze pro vertikální taktovací nádobu 3.027288
  - instalace do vnitřní jednotky
 • kód: 3.027290

magis-pro-erp-montazni-konzola-prislusenstvi

 • Montážní konzola
  - pouze pro venkovní jednotku AUDAX PRO
  - instalace na vnější zeď objektu
 • kód: 3.022154

magis-pro-erp-prislusenstvi-protizamrazova-sada-15-c

 • Protizámrazová ochrana do -15 °C
  - pouze pro vnitřní jednotku
  - instalace do vnitřní jednotky
 • kód: 3.017324

ntc-cidlo-k-boileru-3-019375-prislusenstvi

 • Sonda snímání teploty v nepřímotopném zásobníku TUV
 • kód: 3.019375

magis-combo-prislusenstvi-el-topne-teleso-2-kw

 • Elektrické topné těleso
  - pro zásobníky TUV INOXSTOR V2
  - výkon 2 kW
  - instalace do zásobníku TUV
  - spínání el. tělesa z vnitřní jednotky
 • kód: 3.020861

magis-combo-prislusenstvi-anoda-inoxstor-erp

 • Elektronická anoda
  - vyrovnává korozní potenciál vody
  - d
  vě titanové elektrody
  - instalace do zásobníku TUV
 • kód: 3.025003

magis-combo-prislusenstvi-inoxstor-erp

 • Nerezový zásobník TUV INOXSTOR V2
  - objem zásobníku 200, 300 nebo 500 litrů
  - nerezový plášť
  - 2 nerezové spirály
  - kvalitní izolace
  - možnost cirkulace TUV
  - možnost instalace el. topného tělesa
 • více informací zde

magnaclean-prislusenstvi-obrazek

 • Magnetické odkalovací filtry
  - účinné odstranění nečistot z topného systému
  - jednoduché odkalení zachycených usazenin
  - široký výběr jednotlivých typů
  - různé připojovací rozměry
 • více informací zde

Odkouření

Tisk

odkoureni-delene

 • ZELENÁ SÉRIE
 • Odkouření dělené Ø 80/80 - horizontální
 • detail sestavy zde
 • kód: ZS8080H

odkoureni-80-vertikalni-modra

 • ZELENÁ SÉRIE
 • Odkouření dělené Ø 80/80 - vertikální
 • detail sestavy zde
 • kód: ZS8080V

odkoureni-horizontalni

odkoureni-vertikalni

odkoureni-vertikalni
K produktu zatím nebyla napsána žádná recenze. Buď první.

Nabídka

KONTAKT

adresa VIPS gas s.r.o.
Na Bělidle 1135
460 06 Liberec 6

Tel.: 485 108 041

facebook-icon-small facebook-bily-web
více...

Anketa

Podle jakých kritérií vybíráte plynový kotel?
 
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více informací